O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Kolosaliklarga maktub 1:29


IBT, 2008 Мен ҳам ана шу мақсадда жон-жаҳдим билан хизмат қилар эканман, менга кучли таъсир қилаётган Раббимнинг қудратига суянаман.
IBT, 2013 Men ham ana shu maqsadda jon-jahdim bilan xizmat qilar ekanman, menga kuchli ta’sir qilayotgan Masihning qudratiga suyanaman.