O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Kolosaliklarga maktub 1:25


IBT, 2008 Худонинг менга топшириғи бўйича, мен Масиҳ уммати устидан масъул хизматкор бўлдим, Худо каломини тўлиқ тарғиб қилиш вазифасини ўз зиммамга олдим.
IBT, 2013 Xudoning xabarini sizlarga to‘liq e’lon qilishim uchun U meni jamoatning xizmatchisi qilib tayinladi.