O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Kolosaliklarga maktub 1:21


IBT, 2008 Мана, сизлар ҳам бир вақтлар ёмон ишлар қилиб, ярамас фикрда бўлиб, Худога бегона ва душман эдингизлар.
IBT, 2013 Sizlar ham bir vaqtlar Xudoga dushman edingizlar. Fikru zikringiz Xudodan uzoq bo‘lib, yomon ishlar qilardingizlar.