O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Kolosaliklarga maktub 1:17


IBT, 2008 Унинг Ўзи эса ҳамма нарсадан аввал мавжуд эди. Борлиқ мавжудот Унинг соясида мавжуддир.
IBT, 2013 Masih butun borliqdan oldin mavjud edi, Butun borliq U tufayli mustahkam turibdi.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang