O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Kolosaliklarga maktub 1:11


IBT, 2008 Унинг улуғвор куч-қудратидан баҳра олиб, тўла-тўкис бақувват бўлинглар, ҳамма нарсага сабр-тоқат ва севинч билан чидаб,
IBT, 2013 Xudo O‘zining buyuk qudrati bilan sizlarni kuch–qudratga to‘ldirib, har qanday vaziyatda sizlarga sabr–toqat va bardosh bersin.