O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Kolosaliklarga maktub 1:1


IBT, 2008 Худонинг иродаси ила Исо Масиҳнинг ҳаворийси бўлган мен – Павлус ва биродаримиз Тимўтийдан
IBT, 2013 Xudoning irodasi bilan Iso Masihninghavoriysi bo‘lgan men — Pavlus hamda birodarim Timo‘tiydan