O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Galatiyaliklarga maktub 1:15


IBT, 2008 Аммо Худо мурувват қилиб, онам қорнидаёқ мени танлаган, Ўз инояти билан мени даъват этган эди.
IBT, 2013 Ammo Xudo menga muruvvat qildi, inoyati bilan meni O‘ziga da’vat etib, onam qornida bo‘lganimdayoq meni tanlagan edi.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang