O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Galatiyaliklarga maktub 1:11


IBT, 2008 Эй биродарлар, сизларга эълон қилмоқдаман: мен тарғиб этаётган Инжил инсон ижоди эмас.
IBT, 2013 Ey birodarlar, sizlarga aytib qo‘yay: men targ‘ib etayotgan Xushxabar inson ijodi emas.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang