O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Yahudoning maktubi 1:11


IBT, 2008 Уларнинг ҳолига вой! Улар Қобилнинг йўлидан бормоқдалар. Улар Балъом каби манфаатпарастлик тузоғига илинганлар. Улар Қўраҳга ўхшаб исён қилиб, ҳалокатга учрайдилар.
IBT, 2013 Bu soxta ustozlarning holiga voy! Axir, ular Qobilning izidan boryaptilar. Pulga berilib, boshqalarni Balomga o‘xshab yo‘ldan uryaptilar. Ko‘rax singari isyon qilib, halokatga yuz tutyaptilar.