O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Yuhannoning uchinchi maktubi 1:15


IBT, 2008 Тинч-омон бўлгил. Дўстлар сенга салом йўллаяптилар. У ердаги дўстларимга номма-ном салом айтиб қўй. Омин.
IBT, 2013 Tinch–omon bo‘lgin. Do‘stlarimiz senga salom yo‘llayaptilar. U yerdagi do‘stlarimga ham nomma–nom salom aytib qo‘y.