O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Malaki 1:9


IBT, 2013 — Ey ruhoniylar, ayb o‘zingizda. Qani: “Bizga baraka ber!” deb Men, Xudoga yolvorib ko‘ringlar–chi. Bunday qilmishlaringiz uchun Men birontangizga baraka berarmikinman?! — deydi Sarvari Olam.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang