O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Malaki 1:5


IBT, 2013 Ey Isroil xalqi, buni sizlar o‘z ko‘zingiz bilan ko‘rib: “Egamizning qudrati Isroilning chegaralari bilan cheklanmas”, deb aytadigan bo‘lasiz.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang