O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Malaki 1:12


IBT, 2013 — Sizlar esa: “Rabbiyga arzimas nazrlar keltirsak ham bo‘laveradi”, deya Mening dasturxonimni bulg‘ayapsizlar.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang