O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Malaki 1:1


IBT, 2013 Bashorat. Malaki payg‘ambar orqali Isroil xalqiga Egamiz quyidagi so‘zlarni ayon qildi.

   •    Malaki 1:2 >

Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang