O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Xabaqquq 1:16


IBT, 2013 Ha, to‘rlari tufayli ular mo‘l o‘lja oladilar, sara taomlardan tanovul qiladilar. Shuning uchun to‘rlariga atab qurbonliklar keltiradilar, yoyma to‘rlariga atab tutatqilar tutatadilar.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang