O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Xabaqquq 1:14


IBT, 2013 Sen odamlarni dengizdagi baliqlar kabi qilding, yo‘lboshchisi bo‘lmagan dengiz maxluqlariga o‘xshatib qo‘yding.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang