O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Xabaqquq 1:10


IBT, 2013 Shohlarni mazaxlashadi, hukmdorlarni masxara qilishadi. Mustahkam shaharlar ustidan kulishadi. O‘sha shaharlar devorlariga qiyalatib tuproq uyadilar. Ularni qo‘lga kiritadilar.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang