O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Noxum 1:6


IBT, 2013 Uning qahriga kim bardosh bergay?! Alangali g‘azabidan kim omon qolgay?! Uning g‘azabi olovday yoyilar, Uning oldida qoyalar chilparchin bo‘lar.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang