O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Noxum 1:4


IBT, 2013 U dengizga do‘q urib, uni quritar, Barcha daryolarni qaqratib yuborar. Bashan va Karmil yaylovlari xazon bo‘ladi, Lubnon gullari so‘lib qoladi.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang