O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Yunus 1:8


IBT, 2013 Keyin Yunusdan so‘radilar: “Bizga ayt–chi, nima sababdan boshimizga bu falokat tushdi? Sen kimsan? Qayerdan kelyapsan? Qaysi yurtdansan? Qanaqa xalqdansan?”


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang