O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Yunus 1:6


IBT, 2013 Bir payt kema darg‘asi Yunusning yoniga kelib: “Nega sen uxlab yotibsan? Tur, xudoyingga yolvor! Balki u bizlarni eslasa, halok bo‘lmasmiz”, dedi.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang