O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Yunus 1:16


IBT, 2013 Bu voqeani odamlar ko‘rgach, Egamizdan qattiq qo‘rqdilar. Unga qurbonlik qilib, nazr atadilar.

< Yunus 1:15    •   

Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang