O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Obodiyo 1:6


IBT, 2013 Ey Esovning avlodi — Edom, Hamma narsangizni talon–taroj qilishar, Qadrli buyumlaringizni topib, tortib olishar.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang