O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Obodiyo 1:13


IBT, 2013 Mening xalqimga falokat kelgan kuni Shahar darvozalaridan kirmasligingiz kerak edi. Yahudo xalqining boshiga falokat tushgan kuni, Xushnud bo‘lganlarga qo‘shilmasligingiz kerak edi. Ularning boshiga falokat tushgan kuni, Buyumlarini o‘ljaga olmasligingiz kerak edi.