O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Xo‘sheya 1:4


IBT, 2013 Egamiz Xo‘sheyaga dedi: “O‘g‘lingning ismini Yizril qo‘y. Chunki ko‘p o‘tmay Men Yohu xonadonini Yizril vodiysida qon to‘kkani uchun jazolayman. Isroil shohligini yo‘q qilaman.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang