O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Xo‘sheya 1:11


IBT, 2013 Yahudo va Isroil xalqlari qayta birlashadilar. Ular o‘zlariga bir yo‘lboshchi tanlaydilar. O‘z yurtida tup qo‘yib palak otadilar. Ha, Yizrilning kuni ulug‘ bir kun bo‘ladi.”

< Xo‘sheya 1:10    •   

Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang