O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Doniyor 1:3


IBT, 2013 U saroyning bosh mulozimi Ashnapazga shunday buyruq bergan edi: “Isroil xalqidan olingan asirlardan shoh va zodagonlarning oilalariga mansub bo‘lgan


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang