O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Doniyor 1:18


IBT, 2013 Shoh belgilagan muddat tugagach, bosh mulozim hamma yigitlarni Navuxadnazar huzuriga olib bordi.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang