O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Doniyor 1:15


IBT, 2013 O‘n kun o‘tgach, ularning qadlari to‘lishib, shohona yegulik yegan boshqa yigitlardan ancha ko‘rkam bo‘ldi.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang