O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Ester 1:5


IBT, 2013 Bu ziyofatdan keyin Axashverash Shushan qal’asining kattayu kichigiga shoh saroyining bog‘ hovlisida yetti kun ziyofat berdi.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang