O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Ester 1:20


IBT, 2013 Shohlik qanchalik katta bo‘lmasin, shohimizning bu farmoni shohlik bo‘ylab tarqalganda, barcha ayollar — boyu kambag‘ali erlarini hurmat qiladigan bo‘ladilar.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang