O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Ester 1:2


IBT, 2013 Shoh Axashverash Shushandagi qal’ada shohlik taxtiga o‘tirgandan keyin,


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang