O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Yunus 1:1


IBT, 2013 Bir kuni Amitay o‘g‘li Yunusga Egamiz shu so‘zlarni ayon qildi:

   •    Yunus 1:2 >

Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang