O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Doniyor 1:1


IBT, 2013 Yahudo shohi Yohayiqim hukmronligining uchinchi yilida Bobil shohi Navuxadnazar Quddusga qo‘shin tortib kelib, shaharni qamal qildi.

   •    Doniyor 1:2 >

Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang