O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Sulaymonning go‘zal qo‘shig‘i 1:1


IBT, 2013 Sulaymonning eng go‘zal qo‘shig‘i. O‘pgin meni lablaring bilan, Sening sevging sharobdan ham shirinroqdir.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang